Ga direct naar: Navigatie | Inhoud
logo-camping-ootmarsum

Natuurgebied het Springendal

‘De tuin van Nederland’

Zo luidt de bijnaam van dit stukje Twente. Als je het Springendal ziet, begrijp je direct waarom. Schilderachtige kwelvijvers, watervalletjes en smalle beekjes midden in het bos zorgen voor een romantische aanblik. Heuvels, weilanden, meertjes, hooilanden, heide en historische boerderijen maken het plaatje compleet.

Manderheide & de Cirkels van Jannink

Ten noorden van de (oude) gemeentegrens ligt dit natuurgebied. Dit bosrijke natuurgebied is 335 hectare groot en strekt zich uit tot aan Vasse (gemeente Tubbergen). In het noordwesten, midden op de Manderheide, de Cirkels van Jannink. Deze twee zuivere cirkels werden door genoemde Jannink aangelegd en gelden voor vliegers als een baken. Jannink had in Noord-Amerika gezien dat ronde akkers voordelen hebben op rechthoekige (geen vernielingen van de voren door tractoren) en legde ze daarom ook op zijn landgoed aan. Het gebied is dunbevolkt, maar behoort tot de eerste bewoonde gebieden van Nederland. Enkele historische grafheuvels zijn te vinden en zelfs de resten van een hunebed.

Zomaar een greep uit wat dit natuurgebied u te bieden heeft:

Springendal

Natuurgebied op stuwwal. In het gebied liggen twee landgoederen, Springendal en De braamberg, en enkele beekdalen. Afwisselend cultuurlandschap met bos, heide, landbouwgrond, beekjes, bronnen, vijvers en boerderijen.

Dal van de Mosbeek

Bron en dal van de Mosbeek en het Oerbekke. Aan de Mosbeek liggen twee fraaie watermolens. De bossen en de heide van de Galgenbelg horen ook bij dit gebied. Het gebied heeft een rijke plantengroei. In de Molen van Frans is een informatiecentrum ingericht. De Molen van Bels herbergt een expositie over molens.

Mandergrafveld

Dit grafveld bestaat voornamelijk uit een heideterrein met enkele grafheuvels, waaronder een tumulus(grafheuvel) uit de jonge Steentijd (4400-1700 v. Chr.) en een urnengrafveld uit de IJzertijd (700 v. Chr. tot aan het begin van onze jaartelling). We treffen hier fraaie groeiplaatsen van de rode bosbes aan.

Vasserheide en Vassergrafveld

Dit terrein bestaat voornamelijk uit heidepercelen en uit een belangrijk bron- en beekgebied. Een deel werd door de Oudheidkamer Twente in 1968 in erfpacht overgedragen aan Landschap Overijssel. In dit terrein liggen enkele grafheuvels die uit de IJzertijd stammen (700 v. Chr. tot het begin van onze jaartelling).
Er kan vrij gewandeld worden op de aanwezige zandpaden.

Haarlergrafveld

Het Haarlergrafveld behoort tot een der oudste bezittingen van Landschap Overijssel. De heer G.J. van Heek schonk dit terrein in 1937 aan de Stichting. Dit natuurreservaat heeft slechts een oppervlakte van vijf hectare en is voornamelijk begroeid met heide. De struikheide is voor een groot deel verdrongen door bochtige smele. De noordelijke heidepercelen zijn afgeplagd. De heide heeft zich hier weer redelijk goed kunnen herstellen. In het reservaat vinden we maar liefst twintig grafheuvels, die stammen uit het Laat Neolithicum tot de Vroege IJzertijd (2000 jr. v. Chr. tot 500 jr. v. Chr.). Vanwege de hoge archeologische waarde is dit gebied dan ook op de lijst van de beschermde monumenten geplaatst. Het Haarlergrafveld ligt in een landschappelijk fraai, lichtgolvend gebied, dat gekenmerkt wordt door een gave afwisseling van cultuurlanden, bosjes, singels en houtwallen.

Terug

Natuurgebied Springendal Natuurgebied Springendal Natuurgebied Springendal Natuurgebied Springendal Natuurgebied Springendal Natuurgebied Springendal Natuurgebied Springendal Natuurgebied Springendal