Dal van de Mosbeek

Dal van de Mosbeek

In deze omgeving is het dal en de bron van de Mosbeek. Aan deze Mosbeek liggen twee fraaie watermolens. In de Molen van Frans is een informatiecentrum ingericht en de Molen van Bels herbergt een expositie over molens. Bij laatst genoemde molen vindt u ook een informatiecentrum van Landschap Overijssel. Het gebied heeft een rijke plantengroei. Een bijzonder insect dat voorkomt in dit gebied is het Vliegend Hert. Deze imposante, zeldzame kever komt u in dit grensgebied nog tegen. De bossen en de heide van de nabijgelegen Galgenbelg horen ook bij dit gebied.

Mandergrafveld

Dit grafveld bestaat voornamelijk uit een heideterrein met enkele grafheuvels, waaronder een Tumulus (grafheuvel) uit de jonge Steentijd (4400-1700 v. Chr.) en een urnengrafveld uit de IJzertijd (700 v. Chr. tot aan het begin van onze jaartelling). We treffen hier fraaie groeiplaatsen van de Rode bosbes aan.

Vasserheide en Vassergrafveld

Dit terrein bestaat voornamelijk uit heidepercelen en uit een belangrijk bron- en beekgebied. Een deel werd door de Oudheidkamer Twente in 1968 in erfpacht overgedragen aan Landschap Overijssel. In dit terrein liggen enkele grafheuvels die uit de IJzertijd stammen (700 v. Chr. tot het begin van onze jaartelling). Er kan vrij gewandeld worden op de aanwezige zandpaden

Terug naar het overzicht