Als je opschiet kun je vandaag nog rustig aandoen

Hier wilt volk wen!

(Hier zijn de mensen graag!: uitspraak van oma Brunninkhuis)

Veel van wat vroeger gewoon was, is tegenwoordig een zeldzaamheid. Zoals de stilte van het oeroude landschap rondom ons landgoed met zijn ongeschonden natuur. We zouden het bijna gewoon gaan vinden. Ware het niet dat de schoonheid van deze streek ons nog dagelijks raakt. Maar ook de hartelijkheid van de mensen die hier leven is opvallend.

Al eeuwen lang woont en werkt onze familie hier op deze oude stuwwal.

Heel treffend betekent onze familienaam Brunninkhuis  'Huis bij de bronnen'. Al voor het jaar 1500 werd hier de eerste nederzetting bewoond. Na vele generaties is deze nederzetting langzaam maar zeker veranderd in het huidige Landgoed Hoeve Springendal.

Dieren

Het is alsof u een ouderwetse schoolplaat over de boerderij binnenloopt: ganzen, eenden, kippen, pauwen, geiten, schapen, varkens, Schotse Hooglanders en oersterke trekpaarden zijn op Hoeve Springendal aanwezig. Tevens kunt u een kijkje nemen in onze authentieke stal en in de kapschuur op het erf. Hierin staan verschillende oude werktuigen en een oldtimer trekker. Ook staat er allerlei historisch boerengereedschap. 

Dit alles bij elkaar vormt het nostalgische decor van onze Hoeve.

Eeuwenoud beekdal

In het eeuwenoude beekdal met zijn bronnen, slootjes, houtwallen, vennetjes en glooiingen bloeien en groeien bijzondere planten zoals diverse orchideeën en dotterbloemen. Verder leven er verschillende zeldzame vogels zoals de IJsvogel en de Grauwe Klauwier. Zelfs de Kwartelkoning is hier al eens gezien.

Plaatjes kijken!

Bekijk meer foto's