Haarlergrafveld

Haarlergrafveld

Het Haarlergrafveld behoort tot een der oudste bezittingen van Landschap Overijssel. De heer G.J. van Heek schonk dit terrein in 1937 aan de Stichting. Dit natuurreservaat heeft slechts een oppervlakte van vijf hectare en is voornamelijk begroeid met heide. De struikheide is voor een groot deel verdrongen door Bochtige Smele. De noordelijke heidepercelen zijn afgeplagd. De heide heeft zich hier weer redelijk goed kunnen herstellen. In het reservaat vinden we maar liefst twintig grafheuvels, die stammen uit het Laat Neolithicum tot de Vroege IJzertijd (2000 jr. v. Chr. tot 500 jr. v. Chr.). Vanwege de hoge archeologische waarde is dit gebied dan ook op de lijst van beschermde monumenten geplaatst. Het Haarlergrafveld ligt in een landschappelijk fraai, lichtgolvend gebied, dat gekenmerkt wordt door een mooie afwisseling van cultuurlanden, bosjes, singels en houtwallen.

Terug naar het overzicht